Utylizacja azbestu i innych odpadów.

Firma Eko-Środowisko prowadzi działalność związaną z kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, budowlanymi i zawierającymi azbest.
Wykonujemy prace polegające na transporcie a następnie utylizacji odpadów. Posiadamy stosowne decyzje i umowy z wieloma firmami, składowiskami co pozwala nam zaproponować szeroki zakres usług.

Usuwanie Azbestu Radom

Nasz numer BDO: 000044263

Eko-Środowisko świadczy dla swoich Klientów kompleksowe usługi przy zachowaniu najwyższych standardów. Odbiorcami naszych usług są, zarówno Klienci indywidualni, podmioty gospodarcze, jak również Klienci korporacyjni. Nasza oferta jest przygotowana dla indywidualnych potrzeb Klienta.
Jako firma z bogatym doświadczeniem polskiego rynku jesteśmy w stanie przedstawić zawsze najkorzystniejszą ofertę.

Decyzja na transport odpadów

Skontaktuj się z Nami w celu uzyskania darmowej wyceny

Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Usuwanie papy

Usuwanie papy

Usuwanie eternitu

Usuwanie eternitu

Usuwanie szkodliwych odpadów

Usuwanie azbestu

Zapraszamy do kontaktu: