Eko-Środowisko Piotr Grymuła, Wacyn, ul. Szafirowa 19, 26-600 Radom Eko-Środowisko Piotr Grymuła, Wacyn, ul. Szafirowa 19, 26-600 Radom
Telefon: 696 664 424 696 664 424

Eko-Środowisko
Usuwanie i utylizacja azbestu, eternitu, papy
Usługa odzysku i/lub unieszkodliwienia odpadów o kodzie 19 12 12
Zagospodarowanie odpadów z grup 15, 17, 19

Eko-Środowisko!

pdf

Usuwanie i utylizacja azbestu, eternitu, papy. Usługa odzysku i/lub unieszkodliwienia odpadów o kodzie 19 12 12. Zagospodarowanie odpadów z grup 15, 17, 19.

   Firma Eko-Środowisko prowadzi działalność związaną z kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, budowlanymi i zawierającymi azbest. Wykonujemy prace polegające na transporcie a następnie utylizacji odpadów. Posiadamy stosowne decyzje i umowy z wieloma firmami, składowiskami co pozwala nam zaproponować szeroki zakres usług.

   Eko-Środowisko świadczy dla swoich Klientów kompleksowe usługi przy zachowaniu najwyższych standardów. Odbiorcami naszych usług są, zarówno Klienci indywidualni, podmioty gospodarcze, jak również Klienci korporacyjni. Nasza oferta jest przygotowana dla indywidualnych potrzeb Klienta. Jako firma z bogatym doświadczeniem polskiego rynku jesteśmy w stanie przedstawić zawsze najkorzystniejszą ofertę.

Promocja na transport i utylizacje odpadów, azbestu, papy, wełny mineralnej, odpadów spożywczych nienadających się do spożycia - cała Polska.

Utylizacja odpadów - Działalność i gospodarka odpadami

Eko-Środowisko w swojej działalności specjalizuje się i może zaoferować najlepsze ceny w odpadach azbestu, papy, podkładów kolejowych, żużel, asfalt, wełny mineralnej, szkła, ziemi zaolejonej, odpady nie przydatne do spożycia Kat 3 i wielu innych odpadach na które zaoferujemy Państwu wraz z transportem najlepsze ceny na terenie całego kraju.

Zajmujemy się odbiorem i bezpiecznym transportem poszczególnych grup odpadów do ich ostatecznego odbiorcy, unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych i budowlanych (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów zaliczanych do niebezpiecznych. Oferujemy również wywóz śmieci na terenie Warszawy.

Rozszerzona decyzja na transport odpadów na terenie całego kraju.

Rozszerzona decyzja na transport odpadów na terenie całego kraju.

Odpady zawierające azbest nie muszą być już Państwa problemem!
Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z kompleksowej usług naszej Firmy w zakresie:

01.
Usuwanie
02.
Transport
03.
Utylizacja
04.
Demontaż
Eternitu i azbestu

"Chcesz mieć czyste Środowisko, przywoź do nas na składowisko"

Zapraszamy do kontaktu

Dane do faktury: Eko-Środowisko
Piotr Grymuła


Wacyn, ul. Szafirowa 19
26-600 Radom
tel. 696 664 424

biuro@eko-srodowisko.com.pl

NIP: 796­259­61­75
REGON: 143798837